Impressum

Vydavatel
Trans World Hotels & Entertainment, a.s.
Česká Kubice 64, 345 32 Česká republika 
Tel. + 420 / 379 79 20 11
Fax + 420 / 379 79 33 97

Předseda představenstva
Pavel Maršík

Členové představenstva
Tomáš Kment, Colin Stewart

Společnost zapsaná 
Krajským soudem v Plzni
oddíl B, vložka 492
IČO 643 58 267
DIČ CZ64358267

Redakce
Lucie Kříž Meinerová, Trans World Hotels & Entertainment, a.s. 

Realizace
SaFra NETidea s.r.o.
Lochotínská 43, Plzeň
www.netidea.cz

Tyto webové stránky byly připraveny dle našich nejlepších znalostí a přesvědčení a jsou pravidelně udržovány a aktualizovány. Přesto neneseme zodpovědnost za přesnost, úplnost a aktuálnost dat. Společnost Trans World Hotels & Entertainment, a.s. neodpovídá za jakékoli škody nebo důsledky vyplývající z užití informací uvedených na stránkách. 
Společnost Trans World Hotels & Entertainment, a.s.  neodpovídá za obsah dalších webových stránek, na které se na svých stránkách přímo či nepřímo odkazuje.

Ochrana dat
Údaje, které nám zašlete prostřednictvím internetových stránek, nebo e-mailem, jsou považovány za přísně důvěrné, nebudou sděleny třetím osobám a budou užity pouze k Vámi určenému účelu.

Společnost Trans World Hotels & Entertainment, a.s.  si vyhrazuje právo aktualizovat, měnit nebo doplňovat informace bez předchozího upozornění.

Copyright
Jak text tak grafika všech stránek webu www.palasino.eu jsou chráněny autorským zákonem. K jakémukoliv jejich dalšímu užití (týká se všech součástí, t.j. obsahu, textu, jeho části, obrázků, fotografií a grafiky) je nutný písemný souhlas společnosti Trans World Hotels & Entertainment, a.s. 

Copyright © 2022, Trans World Hotels & Entertainment, a.s. Všechna práva vyhrazena.