Impressum

Vydavatel
Palasino Group, a.s.
Česká Kubice 64, 345 32 Česká republika 
Tel. + 420 / 379 79 20 11
Fax + 420 / 379 79 33 97

Předseda představenstva
Pavel Maršík

Členové představenstva
Tomáš Kment, Colin Stewart

Společnost zapsaná 
Krajským soudem v Plzni
oddíl B, vložka 492
IČO 643 58 267
DIČ CZ64358267

Redakce
Lucie Kříž Meinerová, Palasino Group, a.s.

Realizace
SaFra NETidea s.r.o.
Lochotínská 43, Plzeň
www.netidea.cz

Tyto webové stránky byly připraveny dle našich nejlepších znalostí a přesvědčení a jsou pravidelně udržovány a aktualizovány. Přesto neneseme zodpovědnost za přesnost, úplnost a aktuálnost dat. Společnost Palasino Group, a.s. neodpovídá za jakékoli škody nebo důsledky vyplývající z užití informací uvedených na stránkách. 
Společnost Palasino Group, a.s. neodpovídá za obsah dalších webových stránek, na které se na svých stránkách přímo či nepřímo odkazuje.

Ochrana dat
Údaje, které nám zašlete prostřednictvím internetových stránek, nebo e-mailem, jsou považovány za přísně důvěrné, nebudou sděleny třetím osobám a budou užity pouze k Vámi určenému účelu.

Společnost Palasino Group, a.s. si vyhrazuje právo aktualizovat, měnit nebo doplňovat informace bez předchozího upozornění.

Copyright
Jak text tak grafika všech stránek webu www.palasino.eu jsou chráněny autorským zákonem. K jakémukoliv jejich dalšímu užití (týká se všech součástí, t.j. obsahu, textu, jeho části, obrázků, fotografií a grafiky) je nutný písemný souhlas společnosti Palasino Group, a.s.

Copyright © 2024, Palasino Group, a.s. Všechna práva vyhrazena.